Afdeling 20 Absalonsgade

Vivaboligs afdeling 20, Absalonsgade 9, består i dag af 32 boliger – 29 plejeboliger og 3 ældreboliger samt fælles opholdsrum. Boligerne står i dag tomme efter udflytning af beboerne til Birkebo Plejecenter.
Ejendommen skal ombygges til 30 nye almene STAY-boliger med støtte fra Landsbyggefonden og Aalborg Kommune.

Projektet lægger op til en renovering med fokus på:
• Reduktion af antal boliger fra 32 pleje- og ældreboliger til 30 boliger
• Sammenlægning af 8 stk. 1-rums boliger, som bliver 2-rums boliger
• Fuld tilgængelighed i 15 boliger
• Bevaring af oprindelig klimaskærm og facadeudtryk
• Etablering af altaner mod gårdarealet for 17 boliger
• Eksisterende grønne opholdsarealer i gårdrummet bevares
• Der etableres ventilation med varmegenvinding i alle boliger
• Alle boliger får nye køkkener
• De fremtidige boliger vil variere i størrelse fra ca. 47 m² - 93 m²

TIDSPLANEN:
Licitation afholdt ultimo august 2017
Byggestart ultimo oktober 2017
Aflevering medio april 2018
Indflytning ultimo april 2018

UDLEJNING:
Boligerne udlejes via AKU-Aalborg med fortrinsret for studerende.
AKU-Aalborg
Rendsburggade 10A
9000 Aalborg
Åbningstider
Ekspedition:
Mandag-onsdag Kl.9.00-15.00
Torsdag              Kl.9.00-12.00 samt 14.00-17.00
Fredag                Kl.9.00-13.00
Telefontider:
Mandag-onsdag Kl.9.00-15.00
Torsdag              Kl.9.00-12.00 samt 14.00-17.00
Fredag                Kl.9.00-13.00
Telefon: 9630 9460

Nødtelefon udenfor kontortid:

Tryk på telefonen

              

Faste lukkedage:

1. maj
5. juni Grundlovsdag
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
24. december
31. december