Seneste Nyt
Onsdag d. 16-05-2018
Søndag 13. maj 2018 udkom temabladet ”Byer i udvik...
Mandag d. 14-05-2018
Musik på hjemmebanen er et tilbud for alle beboere...
Onsdag d. 09-05-2018
Lørdag den 5. maj 2018 holdte vi for tredje år i t...
Torsdag d. 19-04-2018
Festivalen har til formål at understøtte Aalborgs ...
Torsdag d. 12-04-2018
Lørdag den 5. maj 2018 holder vi igen Cykel Rep. D...
Onsdag d. 11-04-2018
Siden 2014 har vi haft en ansøgning liggende hos L...
Tirsdag d. 10-04-2018
Er du i arbejde eller under uddannelse kan du få f...
Fredag d. 09-03-2018
Det er med stor sorg, at vi fortæller, at vores be...
Torsdag d. 08-03-2018
Årets første udgave af beboerbladet, Kontakten er ...
Tirsdag d. 20-02-2018
På hjørnet af Fyensgade og Bonnesensgade i Aalborg...
Mandag d. 05-02-2018
Vi omdanner Kærby Hvilehjem på Ny Kærvej i Aalborg...
Tirsdag d. 16-01-2018
Vi har oprettet en Facebook-side, hvor du blandt a...
Torsdag d. 04-01-2018
I vores afdeling i Vejgaard tilbyder vi nyrenovere...
Fredag d. 22-12-2017
Vivabolig ønsker alle beboere, bestyrelser, samarb...
Fredag d. 15-12-2017
Vores økonomielev Philip fik en flot 3. plads som ...
Torsdag d. 07-12-2017
Selvom ungdomsboligerne skyder op i hele Aalborg, ...
Torsdag d. 07-12-2017
Der er en midlertidig strømafbrydelse på Ulrik Bir...
Mandag d. 20-11-2017
DanmarkBolig er en online boligportal, der samler ...
Torsdag d. 09-11-2017
Afdeling 1 i Øgade-kvarteret har været med i en fo...
Mandag d. 30-10-2017
Tredje og derved årets sidste udgave af beboerblad...
Tirsdag d. 24-10-2017
Lille Tingbakke i Vodskov gennemgik i 2013-2014 en...
Torsdag d. 28-09-2017
Vivaboligs næsten 100 medarbejdere har været på et...
Onsdag d. 31-05-2017
Ejendomskontoret på Jyttevej 2A er blevet nedlagt ...
Tirsdag d. 23-05-2017
Der var perfekt løbevejr - letskyet og ikke alt fo...
Tirsdag d. 28-03-2017
Vivaboligs Afdeling 2 er indstillet til Jubilæumsp...

Vivabolig deltager i Aalborg Arkitekturfestival ’18

Festivalen har til formål at understøtte Aalborgs og Nordjyllands ry som en vigtig markør og samarbejdspartner på den nationale arkitektur-, byggeri og byudviklingsscene. I og omkring Utzon Centret har arkitekturfestivalen sit omdrejningspunkt, hvorfra hele programmet breder sig som ringe i vandet rundt i Aalborg, Nørresundby og opland.

Temaet for dette års festival, 'At huse hjem', folder sig bl.a. i de mere end 20 forskellige aktiviteter, som du kan tage del i, når ALAFx løber af stablen rundt omkring i Aalborg fra den 3.-6. maj 2018.

Vivabolig bidrager her med tre spændende ’På stedet’ aktiviteter, hvor alle interesserede er velkommen til at deltage og blive klogere på det at huse hjem.

De tre aktiviteter er:

På stedet: Aalborg på toppen


Boligefterspørgslen stiger fortsat i landets største byer. Efterspørgslen reguleres til dels ved stigende priser, mens udbudssiden primært håndteres ved en fortætning i form af forøgelse af boligetagementer indenfor samme areal.

Dette arrangement er en eksempelbaseret diskussion af muligheder og udfordringer ved etablering af tagboliger i almene bebyggelser – hvem, hvor og hvordan?

Ud over de byggetekniske og planmæssige udfordringer heri, er det lige så relevant at diskutere, hvem der bygges til og hvilken byudvikling, tagboligbyggerier skal indgå i.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her: http://utzoncenter.dk/da/arrangement/paa-stedet-aalborg-paa-toppen-alafx18-7636

 

På stedet: Den nyrenoverede Store Tingbakke

Renoveringen af vores afdeling på Store Tingbakke har nået sin afslutning. De forskellige rækkehustyper samt de forskellige udearealer har til formål at skabe en moderne landsbystemning, hvor gadekæret er udskiftet til fordel og legepladser, multibaner og andre mødesteder for beboerne.

På en vandring mellem afdelingens ca. 200 renoverede rækkehuse redegøres for projektets vision og hvordan vi opfyldte visionen i byggeriet.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her: http://utzoncenter.dk/da/arrangement/paa-stedet-den-nyrenoverede-store-tingbakke-alafx18-7671

 

På stedet: Omvisning på Absalonsgård

 

Plejehjemmet Absalonsgård har tidligere været boliger for ældre og beboere med behov for ekstra pleje. Optimering af plejeboligkapaciteten i Aalborg Kommune, har givet mulighed for at ombygge plejehjemmet til ungdomsboliger, hvor studerende kan blive boende efter endt uddannelse. Disse kalder vi for STAY-boliger.
Hvordan gennemføres ombygning af en ejendom, det ikke er bygningsmæssigt men primært funktionsmæssigt udtjent, således at en helt ny målgruppes behov kan mødes?

 

Gå med på rundvisning, hvor vi fremviser, hvordan vi har valgt at løse det spændende byggeprojekt.

 

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her: http://utzoncenter.dk/da/arrangement/paa-stedet-omvisning-paa-absalongaard-alafx18-7691

 

Læs mere om festivalen og hele programmet til Aalborg Arkitekturfestival 2018 her:
ww.utzoncenter.dk/da/indhold/aalborg-architecture-festival-2018-7551

 

 

 Åbningstider
Ekspedition:
Mandag-onsdag Kl.9.00-15.00
Torsdag              Kl.9.00-12.00 samt 14.00-17.00
Fredag                Kl.9.00-13.00
Telefontider:
Mandag-onsdag Kl.9.00-15.00
Torsdag              Kl.9.00-12.00 samt 14.00-17.00
Fredag                Kl.9.00-13.00
Telefon: 9630 9460

Nødtelefon udenfor kontortid:

Tryk på telefonen

              

Faste lukkedage:

1. maj
5. juni Grundlovsdag
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
24. december
31. december